گالری

 


راضیه موسوی

 


آیین سپاس استاد علی اکبر صادقی

 


رونمایی از نشان افشین بختیار در آیین پایانی جشنواره ملی عکس شاهنامه

 


آیین سپاس میرجلال الدین کزازی

 

 


آیین سپاس ناخدا هوشنگ صمدی


کارگاه خط و زبان هخامنشیان-مدرس : راضیه موسوی


جشنواره شعر شاهنامه

 


کارگاه خط و زبان هخامنشیان-2-مدرس : راضیه موسوی