بند است دستم:راضیه موسوی با صدای آراد

ای خانه ات آباد! پس آبادی ام کو
آن وعده هایی که به مستی دادی ام کو
.
من خواب بودم گرگ آمد زد به گلّه
امنیت تضمینی بنیادی ام کو
.
دیگر زنان ده نمی رقصند در دشت
هی خاک می ریزند بر سر شادی ام کو
.
بند است دستم شعر دارم می نویسم
باز است دستانت بگرد آزادی ام کو
. . . . .
#راضیه_موسوی
از کتاب
#سیسالزنبودنجهانمراعوض_کرد
#نشر_آنیما
با #صدای_آراد . . . . . . .
با سپاس از آقای #آراد عزیز بابت صدای گرم و دکلمه ی خوب و حرفه ایشون🙏