اطلس برخط زبان‌های ایران

اطلس برخط زبان‌های ایران: طراحی، روش‌شناسی و نتایج اولیه

اطلس برخط زبان های ایران:طراحی،روش شناسی و نتایج اولیه درمجله جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ایران گنجینه‌ای ارزشمند از زبان‌هاست که خانواده‌های زبانی متفاوتی از‌جمله ایرانی، ترکی، سامی، هندی، دراویدی، ارمنی، کارتولی و همچنین، زبان‌های اشاره را در برمی‌گیرد، اما با وجود پژوهش‌های ارزشمندی که در داخل و خارج از کشور انجام شده است، هنوز تحقیق جامعی در دسترس نیست که پراکندگی جغرافیایی و وضعیت زبان‌شناختی گونه‌های زبانی را در ایران به تصویر کشیده باشد. به‌منظور دستیابی به این هدف، «اطلس زبان‌های ایران» (www.iranatlas.net) که از آن به اختصار «اَزیران» یاد می‌شود به‌منزلۀ یک برنامه تحقیقاتیِ برخط و در قالب یک کار تیمیِ بین‌المللی، فعالیت خود را رسماً در سال 2015 آغاز کرد. مقاله حاضر در زیربخش‌های متفاوت به پیشینه اطلس زبانی در غرب و در ایران، ضرورت تهیه اطلس زبانی در ایران، طراحی اطلس، روش‌شناسی انجام تحقیق در این مسیر و در‌نهایت، نتایج اولیه این طرح تحقیقاتی می‌پردازد. به‌طور مشخص، کتاب‌نامه اطلس، دسته‌بندی زبان‌های ایران، مجموعه پرسش‌نامه طراحی‌شده و همچنین، یافته‌های منتخبِ حاصل از کار میدانی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و هرمزگان، به‌منزلۀ مکان‌هایی که فرایند تحقیق پیشروی بیشتری را داشته است، در قالب نقشه‌های زبانی بحث می‌شود.

واژه‌های کلیدی: زبان‌های ایران|مستندسازی زبان|اطلس زبانی|نقشه‌کشی زبانی|دسته‌بندی زبانی.

لینک دانلود مقاله