تشنه ای و کویر در خانه است

آخرین جمعه سال که برای من خوش بود!

چاپ مجموعه شعر تازه ام با نام “تشنه ای و کویر در خانه است” توسط نشر خوب نصیرا.

سالی که گذشت، خیلی درد داشت، خیلی!
عزیزان زیادی را از دست دادیم؛
مجبور شدیم به خانه نشینی!
و نتوانستیم یک سال تمام، خوشی و ناخوشی هایمان را با هم تقسیم کنیم؛
با یک بغل کوچک، با دو سه تا بوسه!

هر چه بگویم سخت گذشت کم گفته ام.
نه فقط برای من، که برای همه اینگونه بود!
نود و نه، یک سال که نه چند سال پیرترمان کرد.

ولی امروز این خبر کمی روشنم کرد!
امیدوارم قدمش خوش و مبارک باشد برای من و دنیای غمگین شعرهایم!

این حالِ خوب را برای همه دوستان مهربانم آرزو می کنم.
امیدوارم در این ساعات باقی مانده به پایان سال، خبرهای خوشی اوقاتتان را شیرین کند و سال پیش رو فقط خبر زیاد شدنمان را بشنویم و کسی از ما کم نشود و فقط شعر بگوییم و شعر بخوانیم و شعر…

سپاس از نصیرای مهربان و با حوصله که تا لحظه آخر هم از شرِ ویرایش های من در امان نبود!

و طراح جلد بانو نسترن خزائی هنرمند

و سپاس از شما که همواره به مهر در کنار من و شعرهایم ایستاده اید!