پادکست صوتی آشنایی با زبان های اوستایی و پهلوی

پادکست صوتی آشنایی مقدماتی با زبان‌های اوستایی و پهلوی

پادکست مربوط به چهارمین نشست آنلاین گفتمان روهان پیرامون شناخت زبان‌های باستانی ایران به میزبانی آقای توحید منصورفر است.